Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van NV LONKI

Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel: Frankrijkstraat 10 9140 Temse
Telefoon: +32 3 7109020
E-mail: mdeboeck@lonki.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0449 969 142

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de
volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of
bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan
NV LONKI of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

LONKI NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist,
nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen
in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten
of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de
grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
LONKI NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse
schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld,
kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving
aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Lonki NV geeft geen garanties voor de goede
werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een
slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade,
rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de
website.
LONKI NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere
wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een
andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle
verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het
computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks
naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze
een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
LONKI NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere
kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud
of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken
van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

Lonki Frigo Logo

Lonki NV et Frigo NV ne font plus qu’un : LONKI FOOD GROUP