Privacybeleid

Deze website is eigendom van NV LONKI

Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel: Frankrijkstraat 10 9140 Temse
Telefoon: +32 3 7109020
E-mail: mdeboeck@lonki.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0449 969 142

LONKI NV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere
informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Marianne De Boeck
via mail : mdeboeck@lonki.be.

LONKI NV gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de
betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.
Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren:

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke
of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies
aan de gebruiker worden beschouwd.

Verwerkingsdoeleinden

LONKI NV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer
(o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de
solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Overmaken aan derden

Alle persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden gegeven, verkocht of
afgestaan. We stellen deze uitsluitend aan derden ter beschikking die betrokken zijn bij het uitvoeren
van uw bestelling (zoals het transportbedrijf).

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn
die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van
boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van
persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren
indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en
bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel
6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal
leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen
naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
– zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
– een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [aan te vullen];

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens
met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming
van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel –
commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst
worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw
computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies
kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine
identificeren.

Lonki Frigo Logo

Lonki NV und Frigo NV werden LONKI FOOD GROUP